مشاوره کودک و نوجوان

 

 

کودکان و نوجوانان مراحل رشدی مختلفی را پشت سر می گذارند و در هر مرحله رفتارهای گوناگونی را بروز می دهند. رفتار آنها پیوسته در حال نمو و تغییر است.

اگر این رفتار ها افراطی شوند و بر عملکرد آنها در خانه یا مدرسه اثر بگذارند آنگاه زمان آن فرا رسیده است که با یک ارزیابی دقیق، شیوه درمانی مناسب را اتخاذ نموده و به او در بهبود عملکردش کمک کرد.

 شماری از علائم یا رفتار هایی که اغلب در کودکان و نوجوانان دیده می شوند و والدین بایستی به آنها توجه کنند در زیر ذکر شده اند. اگر این علایم یا رفتارها  برای شما آشناست و آنها را در کودک یا نوجوان خود دیده اید با متخصصان حوزه کودک و نوجوان موسسه ما تماس بگیرید:

 • تغییر در الگوی خواب یا غذا خوردن

 • تحریک پذیری، اندوهگینی یا بد خلقی

 • نقص در تمرکز

 • تعارض و ناساز گاری با همتایانشان و یا اعضای خانواده

 • شکایت از درد های جسمی که با مراجعه به پزشک نیز درمان نمی شوند

 • رفتار مقابله ای

 • نگرانی و تنش بیش از اندازه

 • مشکلات ناشی از عدم کنار آمدن با استرس، طلاق والدین و یا تجربه رویداد های آسیب زا

 • مشکلات یادگیری

 

متخصصان موسسه درمانگران سپهر آریا متناسب با اختلالات گوناگون از شیوه های درمانی مختلفی استفاده می کنند. می توان از میان آنها به درمان های فردی و آموزش مهارت های مختلف که در زیر نوشته شده اند اشاره نمود:

 • مشاوره خانواده

 • درمان شناختی رفتاری

 • آموزش های مهارت های اجتماعی

 • آموزش والدین